Изследване на съкрушителната връзка между причина и следствие, огледалния образ на случващото се в съвременното общество, сливането на културните фрагменти в нови истории, които оспорват човешките стремежи. От това се ражда вдъхновението на фотографа Чарлс Уилкин, в чието творчество няма място за одухотворени лица – те са погълнати и размити от житейския поток. С помощта на импровизаторски техники и колаж, той сглобява шизофренния свят, който обитаваме и който ни обезличава като личности. Преплитането на конвенционални и модерни изразни средства хвърлят мост между миналото и настоящето и трансформират разпознаваеми изображения в мистериозни композиции.

"Какво е моето творчество – нов, деконструиран остатък на нашето съществуване и нерафиниран опит то да бъде преразгледано", споделя Уилкин.

 

02 03

04 05

06 07

08 09

010 011

012 013

014 015

Снимки: The Red List