Нанси Ван Пелт

Жената има силата да възстанови счупените парчета в мъжката душа
Жената има силата да възстанови счупените парчета в мъжката душа