Притча за мярата на думите и трите сита на мъдростта

Сократ бил един от най-големите мъдреци на Древна Гърция. Веднъж един човек отишъл при великия философ и му рекъл:

– Трябва да ти кажа, какво научих за един твой приятел!

– Чакай малко – спрял го Сократ. – Преди да ми разкажеш, иска ми се да направя проверката с трите сита.

– Трите сита ли? – зачудил се човекът.

– Ами да – казал Сократ. – Преди да приказваш зад гърба на другите, хубаво е да си отделиш време и да помислиш какво точно се каниш да кажеш. Това наричам „проверка с трите сита". Първо е ситото на Истината. Проверил ли си дали това, което искаш да ми кажеш, е вярно?

– Не, не...., просто чух другите да приказват така...

– Добре. Значи не знаеш дали е вярно. Дай сега да пробваме с второто сито, то е ситото на Добротата. Това, което ще ми разкажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е?

– Не, точно обратното е!

– Значи – продължил Сократ – искаш да говориш зли думи за мой приятел, без дори да знаеш дали са верни. Е, може пък да успееш да минеш през последното сито – ситото на Ползата. Ще бъде ли от полза, да ми разкажеш това, което си научил за приятеля ми?

– Ами сега като се замисля, хич даже...

– Тогава – заключил Сократ  ако това, което имаш да ми казваш, не е нито вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ще ми го казваш?

Изображение (заглавно): The Death of Socrates, by Jacques-Louis David, 1787