"Никога не знаеш какво ще дойде утре - следващото утро...или следващия живот."

Източната философия разбира пустотата като същинска природа на реалността, а интуитивната мъдрост като единственото непосредствено знание, способно да ни отведе до прозрение за истината. Тя помага на човека да осъзнае истинската си същност и да приложи постигнатото разбиране във всекидневния живот. Подсъзнанието е извор на дълбока мъдрост, тъй като съзнанието на човек е обременено с предварителни представи, очаквания, нагласи, които пречат да се достигне до мъдростта на Вътрешното Аз. Източните мъдреци знаят, че истината е навсякъде, във всеки момент и можем да я открием както в себе си, така и във всичко което ни заобикаля – в ежедневния труд, в природата, в хората наоколо.

Онзи, който смята себе си за по-горен от другите, непрекъснато сипе присъди и съзира различия. Той вижда света единствено в неговата противоположност: добро и зло, правилно и грешно. Ако следва собствените си критерии за справедливост, този човек ще трябва да отхвърли поне половината от сътворението. Онзи, който следва Дхарма, се опитва да се слее с останалата част от човечеството. Той не разграничава нещата и не слага водораздели между тях. Този знае, че природата на Буда е единствената и неделима Реалност.
Хан Шан

Буда е някой, който намира свобода, в добра и лоша участ.
Бодхидхарма

В илюзорния свят на самолюбието всички неща са в движение. Непрекъснатите промени водят до усещането за непрестанен хаос. Когато самолюбието вижда себе си в центъра на толкова много кипяща активност, космическата хармония остава недостъпна за него. Едва когато изпразним себе си от самолюбието, ще можем да приемаме спокойно обратите на живота. Когато престанем да правим предубедени преценки – за това кое е грубо и кое е нежно, кое е красиво и кое е грозно, кое е добро и кое е лошо – умът ни ще се изпълни с тих покой. Ако няма самолюбие, няма и тревога.
Хан Шан

Зная накрая, че нищо не знам;
невежество така безкрайно
смайва и освобождава моята душа.
Учудването на детето се превръща
в ежедневния ми хляб,
разчупван за мен със всеки отминаващ миг...
Руми

Ех, приятелю! Никога, ама никога няма да можеш да удовлетвориш очакванията на другите... Защото, знаеш ли, причината за тяхното недоволство е вътре в тях, а не в теб...
Пападжи

Не бягай от скръбта, О душа!
Потърси изцеление вътре в скръбта.
Защото розата се ражда от трън,
а рубинът от камък.
Руми

Ако се държиш към другите хора като към отделни или различни от теб същества, ти няма да си склонен да бъдеш почтен или състрадателен в преценките си за тях. Но ако гледаш на тях просто като на други варианти на самия теб, ще разбереш грешките им и ще оцениш качествата им.
Хан Шан

Победата над собственото "аз" е по-добра от победата над всички други хора. Никой не може да превърне в поражение победата на човека, който е превъзмогнал себе си.
Буда

Ако мразиш – значи са те победили!
Конфуций

Аз влязох в сърцето си да видя как е вътре... Нещо там ме накара да чуя как целия свят плаче!
Руми

В сърцето на всеки човек
Ако наистина
Той е човек –
Затворник таен
Стене...
Такубоку Исикава

Чувствата ни пренадлежат само на един човек в този живот.
Ямамото Цунетомо

Ако мълчиш, ще те чуе само този, който те обича.
Махатма Ганди

Не мисля, че има абсолютна тишина. Когато устата мълчи, душата говори!
Сусан Рендалл

Самотата е знак, че сте в отчаяна нужда от себе си.
Рупи Каур

Приемай неблагодарността с желание.
Приемай нещастието като състояние на човека.
Какво искаш да кажеш с
"Приемай неблагодарността с желание"?
Приеми незначителността си.
Загубата и печалбата да не те засягат.
Това се нарича
"да приемаш неблагодарността с желание".
Какво искаш да кажеш с
"Приемай нещастието като състояние на човека"?
Нещастието идва от това, че имаш тяло.
Без тяло може ли да има нещастие?
Дао Дъ Дзин

Както пчелата търси нектар от всякакви цветя, така и ти търси учения навсякъде. Както еленът намира тихо място за паша, така и ти търси усамотение, за да смелеш всичко, което си събрал. Като луд човек, преминал отвъд всякакви ограничения, ходи, където намериш за добре, и като лъв, бъди напълно свободен от страх.
Намкай Норбу

На тясна пътека забави крачка и пропусни идващия срещу теб.
На трапезата изяж само една трета, а останалото дай на ближния.
Ето тайното учение как да бъдеш винаги щастлив на този свят.
Хун Дзъчън

Любовта ражда хармония, а хармонията ражда красота. И ако успеем да пречистим и излекуваме тялото и душата си, да постигнем контрол над ума и овладеем емоциите си, тогава животът ни ще се изпълни с любов, хармония и красота.
Хазрат Инаян Хан

Всички знаят пътя, но малцина вървят по него. Пътят преминава през онова,от което се страхуваш, а не покрай него.
Бодхидхарма

Ако имам знание за пътя, ще ме е страх от него да се отклоня.
Дао Дъ Дзин

Живота не е толкова важен, когато сме принудени да избираме, между живота и почтеността.
Ямамото Цунетомо

Изображение: Wisdom of the East, fresco mural in Jefferson Hall, East-West Center, Honolulu, by Affandi, 1967