Погледът на влюбения ♥ Хорхе БУКАЙ

(Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Robert Andrews, c. 1748-1750, The National Gallery, London)

Царят бил влюбен в Сабрина, жена от простолюдието, която направил своя последна съпруга.

Един следобед, когато царят бил на лов, пристигнал пратеник и съобщил, че майката на Сабрина е болна. И макар да било забранено да се използва личната каляска на царя – нарушение, което можело да й коства главата, – Сабрина се качила в нея и се отправила към майка си.

Като се върнал от лов, царят бил осведомен за станалото.

– Нали е прекрасна? – рекъл той. – Това е истинска синовна обич. Не се е поколебала да рискува живота си, за да бъде до майка си. Прекрасна е!

Друг път, когато Сабрина седяла в градината на двореца и ядяла плодове, се появил царят. Принцесата го поздравила и после отхапала последната праскова от кошницата.

– Изглеждат хубави! – рекъл царят.

– Хубави са – отвърнала принцесата. И като протегнала ръка, подала на своя любим последната праскова.

– Колко ме обича! – споменал по-късно царят. – Сама се отказа от удоволствието, за да ми даде последната праскова от кошницата. Не е ли чудесна?

Минали няколко години и кой знае защо, любовта и страстта в сърцето на царя охладнели.

Седейки до най-добрия си приятел, той му казал:

– Никога не се е държала като царица. Нима не наруши забраната и не се качи в каляската ми? И освен това помня, че веднъж ми даде нахапан плод.

***

– Истината винаги е една. Фактът си е факт. Но както в приказката, човек може да тълкува дадена случка и така, и иначе.

„Внимавай как я възприемаш“, казваше мъдрият Бадуин.

♥ Ако това, което виждаш, пасва „като по мярка“ на истината, която е изгодна за теб… 

…Не вярвай на очите си!

От: „Нека ти разкажа”, Хорхе Букай
Картина: Thomas Gainsborough, Mr. and Mrs. Robert Andrews, c. 1748-1750, The National Gallery, London