„Възкресение Христово е най-големият празник за християните и се празнува най-тържествено. Защото Синът Божи, който дойде на земята, да научи хората на добро, възкръсна от мъртвите.“

Елин Пелин и фрагменти от написаното от него учебно помагало за ученици от второ отделение по програмата от 1936 г. Одобрени от Св. Синод и от Министерство на Народното Просвещение, изд. Хр. Г. Данов, София, 1936 г.

Исус пред Пилат

Исус бил осъден на смърт от първосвещениците. Но тяхната присъда, според закона, не могла да бъде изпълнена без одобрението на римския управител. Римски управител тогава бил Пилат.

Завели Исуса пред Пилата. Било в петък сутринта.

Пред дома на Пилата дошла голяма тълпа, която била против Исуса. Дошли и всички първосвещеници, които искали Исус да бъде осъден.

Пилат излязъл пред събраните и попитал:

– Защо сте се събрали и какво искате?

– Искаме Исус да бъде разпнат. Той бунтува народа и го учи да не плаща данъка си.

Пилат дал заповед да доведат Исуса пред него. Той Го разпитал за учението му и за всичко, в което Го обвинявали, но не намерил никаква вина в него. 

– Слушайте, – обърнал се Пилат към събраните, – аз не намирам никаква вина в тоя човек. Нека бъде пуснат.

– Да се разпне, да се разпне – викали събраните. – Той бунтува народа и хули Бога.

Но понеже Исус бил от Галилея, Пилат казал, да Го заведат пред Ирода, царя Галилейски, който през това време бил в Йерусалим.

Завели Исуса пред Ирод. Но Ирод също не Го намерил за виновен. Той заповядал да облекат Исуса в бяла дреха – знак за невинност – и го върнал пак при Пилата.

Пилат, като видял, че Ирод връща Исуса облечен в бяло, казал:

– Нито аз, нито Ирод намираме вина в тоя човек. Нека бъде пуснат.

– Да се разпне, да се разпне – развикала се тълпата.

Пилат, като не искал да вземе вина върху себе си, поискал вода и си омил пред всички ръцете. Това било знак, че той не иска да вземе отговорност за смъртта на Исуса. След това Пилат казал:

– Вземете Го и правете с Него, каквото искате! Аз не мога да нося вина за кръвта на Тоя праведник.

Разпятие на Исуса Христа

Исус бил предаден на войниците и на тълпата. Те се нахвърляли върху Него. Вързали му ръцете, положили на главата му венец от тръни, били го с камшици, подигравали Го и Го мъчили.

Исус всичко търпял с кротост и мълчаливо се молил за мъчителите си:

– Господи, прости им, те не знаят какво вършат.

Войниците Го подкарали вързан към една височина край града, която се наричала Голгота. Върху гърба на Исуса сложили да носи тежък дървен кръст.

На Голгота Исус бил разпнат на тоя кръст, между двама, също разпнати на кръстове, разбойници.

Исус страдал тежко и мъчителите се радвали на страданията му.

Измъчван твърде дълго Исус извикал:

– Жаден съм.

Но вместо вода, един от войниците му поднесъл на копието си гъба, натопена в жлъчка и оцет. Исус вкусил и извикал:

– Боже мой, Боже мой! Свърши се всичко. Отче, в твоите ръце предавам душата си.

И като преклонил глава, издъхнал.

В същия миг слънцето потъмняло, земята се разтърсила, а черковната завеса сама се раздрала на две. Всички, които били на Голгота, се уплашили и се разбягали.

А някои паднали на колене и казали:

– Наистина тоя човек е син Божи!

Това било в петък. Привечер тоя ден на Голгота дошли добри хора, верни на Христа. Те били Никодим и Йосиф Ариматейски.

Те снели тялото на Исуса, увили го в плащаница и го погребали в градината на Йосиф.

Разпятието на Исуса станало в Петък. Затова тоя ден на всяка седмица християните постят.

Възкресение Христово

В Йерусалим се пръснал слух, че на третия ден, след смъртта си, Исус ще възкръсне. Властта се бояла да не би учениците Исусови да откраднат през нощта тялото, а после да кажат, че Исус е възкръснал. Затова сложили на гроба му тежка каменна плоча и поставили въоръжени войници, да пазят.

В полунощ, срещу неделя, земята се разтърсила с бучение. Над Исусовия гроб се появила чудна ослепителна светлина. Исус възкръснал. Ангел Божи се явил и повдигнал надгробния камък, за да покаже на войниците-пазачи, че гробът е празен. Едни от пазачите се разбягали, а другите попадали от страх.

На другия ден, рано сутринта, при гроба Господен дошла Мария Магдалена с други още жени да посетят, според обичая, гроба. Но те го намерили празен. На отместената плоча стоял Ангел Господен.

Той им казал:

– Не се бойте! Исус, Когото търсите, възкръсна. Върнете се и обадете на учениците му!

Великденски празник

Възкресение Христово е най-големият празник за християните и се празнува най-тържествено. В тоя ден всички се радват. Черковните камбани бият цяла нощ. Хората заживяват с нови надежди, прощават си прегрешенията и стават по-добри. Защото Синът Божи, който дойде на земята, да научи хората на добро, възкръсна от мъртвите.

Ето защо хората тогава, като се срещат, поздравяват се с думите: „Христос Възкресе!“ на което се отговаря: „Истина Възкресе.“

Празникът на Христовото възкресение се нарича Великден. За неговото посрещане хората се приготовляват със седемседмичен пост.

В деня на Възкресение Христово свещениците в черквите пеят тая песен:

На славянски език:
Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ, и сущих во гробeх живот даровав.

На български език:
Христос възкръсна от мъртвите и смъртта със смъртта си победи и на ония, които са в гробовете, живот дари.

Източник: verouchenie.com
* Распятый Иисус Христос, между 1885 и 1896, Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926), ru.wikipedia.org