На 27 ноември Православната църква почита св. преподобни Теодосий Търновски † 1363 г.

Почитаният духовник и отшелник преподобни Теодосий Търновски, е най-видният идеолог на исихазма в средновековна България и ученик на Григорий Синаит. Неговата школа създава нова епоха в Българската църква, която повдига духа и културата на монашеството и на православното благочестие. Съществуват мнения, че скалният Аладжа манастир край Варна е част от огромен комплекс от над 500 подобни обители на територията на Североизточна България, свързани с разпространеното във Византия и България през ХIII - ХIV век учение за божествената енергия - исихазма.

Бог удостоил св. Теодосий Търновски с такива духовни дарования, каквито притежавали само древните светци на Христовата Църква. Неговият ученик, бъдещият патриарх Евтимий, го видял във време на съзерцателната му молитва като огнен стълб, а на другия ден, обливайки се в сълзи, преп. Теодосий предсказал, че Евтимий ще бъде Търновски патриарх, но при него ще бъде разорена тяхната любима обител и цяла България ще погине от турското нашествие. Преподобни Теодосий Търновски умира в патриаршеския манастир „Свети мъченик Мамант“ на 27 ноември 1363 г. В Константинопол при неговото погребение всички гръцки архиереи, които взели участие в опелото му, чули във въздуха ангелско пение. Константинополският синод го канонизирал за светец, а на патриарх Калист, възложили да напише житието му, от което споделяме кратък фрагмент. 

(Св. преподобни Теодосий Търновски)

Предсмъртното завещание на св. Теодосий

Блаженият Теодосий прекара там доста време, но недъгът му се засилваше и тялото му се топеше, докато външният човек крайно се изтощи, а славата на душата му цъфтеше според думите на божествения Павел: „Макар външният ни човек и да тлее, но вътрешният... се подновява“. Като видя себе си съвсем изнемощял и че ще заминава при Бога, той повика вкупом учениците си и им рече следното: 

Най-напред заповяда внимателно да пазят благочестивата вяра на апостолската Църква и нейните православни догмати, както сме приели от начало, и нищо нито да прибавяме, нито да отнемаме. Далеч от богомилската, сиреч месалианската ерес и от нечестието на Варлаама и Акиндина, които зле похулиха, като нарекоха създание божествената Христова слава на Таворската планина. Също така да пазят крепко Неговите свети заповеди, защото който внимателно пази тях, той е наистина християнин по име и същност. 

Освен това да каляват в доброто своята воля и да обичат нестяжателния живот, поста и въздържанието, които имат свойството да приспиват страстите, да укротяват гнева и да прогонват плътските движения и душевния мрак, или с една дума - ¬ изсушават всяка плътска мокрота и сласт. Но и смъртната памет винаги да имат пред очи и страшното Спасителево изпитание, когато ще съди всички и всекиму ще въздаде според делата. 

Никога да не изоставят богосъзерцанието, защотото е крепко оръжие против вражеските сили. И най-вече да държат с всички сили за любовта, която е върхът на добродетелите и пълнота на всички блага, и да оказват гостоприемство на всички. Да се държат далеч от клеветата, гнева и яростта, злопаметството и завистта, които помрачават душата и я правят чужда на Бога.

С тези и още много слова настави своите ученици Божият човек и с това им остави неотемлемо наследство. А те усърдно слушаха всичко това и се обливаха със сълзи, а като узнаха разлъката с добрия си отец, те сладко целуваха ръцете и нозете му. Но той им махна с ръка да мълчат и заповяда да го вдигнат. Те го вдигнаха, той седна и отвори уста, та с всичката си душа изговори Символа на вярата и изповяда всички църковни предания, които светата апостолска Църква предава на верните, и така причасти се с божествените Христови Тайни и пак легна. И веднага цялата килия се изпълни с неизречено благоухание. После видя пришествието на ангели и лицето му чудно просия и ги показваше с пръст на своите ученици и рече: „Вижте Божието воинство!“ И както сладко се взираше в тях, усмихнат предаде духа си в ръцете на Бога, Когото цял живот беше въжделял и при Когото отиде да получи награда за дългите си подвизи на 27 ноември 1363 г., в който ден преди доста години се помина и неговият учител, преподобният Григорий Синаит.

Патриархът взе със себе си целия църковен причт и архиерейския синод и го погреба в обителта „Свети мъченик Мамант“ с всички почести, защото така много го обичаше, както и самия старец и учител Григорий, чиито ученици се сподобиха да бъдат. И понеже всички архиереи чуха ангелско пение във въздуха, когато душата му излизаше от тялото, то решиха, че Теодосий е достоен да бъде причислен към светците и да бъде написано житието му за полза на другите.

Из: „Житие на свети Теодосий Търновски“, Патриарх Калист Константинополски (по превод на Ив. Марчевски, В. Търново, 1995 г.)
Изображение: Св. преподобни Теодосий Търновски