НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

╫ Чрез Свети КЛИМЕНТ цялата Българска земя позна Бога
╫ Чрез Свети КЛИМЕНТ цялата Българска земя позна Бога