Никола дьо ШАМФОР

Съберат ли се накуп, хората се смаляват | Никола дьо ШАМФОР
Съберат ли се накуп, хората се смаляват | Никола дьо ШАМФОР