Николо МАКИАВЕЛИ

Дилемата на владетеля - да бъде любим или да буди страх ♠ МАКИАВЕЛИ
Дилемата на владетеля - да бъде любим или да буди страх ♠ МАКИАВЕЛИ