Николо МАКИАВЕЛИ

Съдбата проявява своята мощ, когато не среща съпротива ♠ Николо МАКИАВЕЛИ
Съдбата проявява своята мощ, когато не среща съпротива ♠ Николо МАКИАВЕЛИ