Нова книга за българския народ

За да господаруваш - развращавай! За да робуваш леко - разврати се! ♥ „Книгите“ за българския народ
За да господаруваш - развращавай! За да робуваш леко - разврати се! ♥ „Книгите“ за българския народ