Отклонение

Твоят град е клопката на твоите комплекси: неуспехи, нелепи напъни, провали ♥ Блага ДИМИТРОВА
Твоят град е клопката на твоите комплекси: неуспехи, нелепи напъни, провали ♥ Блага ДИМИТРОВА