отношения между партньори

Едно партньорство постига целта си, когато човек вече не се нуждае от другия
Едно партньорство постига целта си, когато човек вече не се нуждае от другия