писатели-хумористи

Куцо и сакато, ходи въздух да промени и линията си да оправи, само ний кюхтим тука и дебелеем ♥ ЧУДОМИР
Куцо и сакато, ходи въздух да промени и линията си да оправи, само ний кюхтим тука и дебелеем ♥ ЧУДОМИР