православно християнство

Камбаните тайнствено са свързани с човешките души, техният звън събужда земята и небето
Камбаните тайнствено са свързани с човешките души, техният звън събужда земята и небето