Признанията на един лекар-еретик

Медикализация на политиката ♥ Медицината може да се излекува само от ръцете на гражданите
Медикализация на политиката ♥ Медицината може да се излекува само от ръцете на гражданите