психология на личността

Нашият морален проблем е безразличието на човека към самия себе си ~ Ерих ФРОМ
Нашият морален проблем е безразличието на човека към самия себе си ~ Ерих ФРОМ