Равенство

Страхливците винаги търсят убежище в равенството, никога в свободата ~ Ориана ФАЛАЧИ
Страхливците винаги търсят убежище в равенството, никога в свободата ~ Ориана ФАЛАЧИ