ролята на майката

♥ Родителската любов е единствената, при която крайната цел трябва да бъде раздялата
♥ Родителската любов е единствената, при която крайната цел трябва да бъде раздялата