СЪЛЗИ И СВЕТЦИ

Мога да разбера себе си единствено чрез представата ми за Бога ♥ Емил ЧОРАН
Мога да разбера себе си единствено чрез представата ми за Бога ♥ Емил ЧОРАН