Съвременните деца

В игрите детето се учи да дава най-доброто от себе си
В игрите детето се учи да дава най-доброто от себе си