символика на цветовете

Аурата е ветропоказателят на душата ♥ Цветовете на аурата
Аурата е ветропоказателят на душата ♥ Цветовете на аурата