След тригодишна възраст е вече късно

Неувереното в себе си, ранимо дете често не изпитва топли чувства към баща си ♥ Масару ИБУКА
Неувереното в себе си, ранимо дете често не изпитва топли чувства към баща си ♥ Масару ИБУКА