теория на управлението

Основна грижа на всички видове тиранично управление е да постигне изолация ~ Хана АРЕНД
Основна грижа на всички видове тиранично управление е да постигне изолация ~ Хана АРЕНД