Питър Ф. Дракър (1909 ~ 2005) е американски специалист и автор на книги по теория на управлението и бизнес мениджмънта. Той е един от най-известните и влиятелни мислители в областта на научния мениджмънт. Неговите литературни произведения предричат голяма част от най-важните социално-икономически събития от края на XX век, включително решаващото значение на маркетинга в икономиката, както и възникването на информационно общество, и нуждата от обучение и усъвършенстване през целия живот. Дракър е автор на 39 книги издадени на над 50 езика, включително и на български.

Времето е най-оскъдният ресурс и ако не бъде управлявано, нищо друго не може да бъде управлявано.

Индивид, който се съсредоточава върху човешките недостатъци, а не върху достойнствата, никога не бива да бъде издиган на управленски пост.

Знанието дава възможност за избор. Това обяснява защо жените започнаха да заемат същите длъжности като мъжете.

Когато видиш успешен бизнес, това означава, че някой някога е взел смело решение.

Да правиш правилното нещо е по-важно, отколкото да правиш нещата правилно.

Ако искаш нещо ново, трябва да спреш да правиш нещо старо.

Няма нищо толкова безполезно, колкото вършенето с голяма ефективност на нещо, което изобщо не трябва да се върши.

Ако си мислите, че образованието е скъпо, опитайте с невежеството.

Бизнес е лесно за дефиниране - това са парите на другите хора.

Най-добрият начин да предскажете бъдещето е да го създадете.

Резултатите се постигат като се изследват възможности, не като се решават проблеми.

Толкова голяма част от това, което наричаме мениджмънт, се състои от затрудняване работата на хората.

Плановете са само добри намерения, освен ако не се превърнат в усилена работа.

За пръв път толкова много хора се изправят пред необходимостта да управляват себе си. Но обществото е напълно неподготвено за това.

Хората, които не поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно. Хората, които поемат рискове, като цяло правят около две грешки годишно.

Срещите по определение са липса на ефективна организация. Защото човек или се среща или работи. Не може да върши двете едновременно.

Най-важното нещо в комуникацията е да чуеш онова, което не е било казано.

Малко хора, дори сред високо ефективните, могат да отговорят на въпроси като "Знаете ли в какво сте най-силни? Знаете ли какво трябва да научите, за да извлечете максимална полза от силните си страни?" И което е по-важно – малко хора въобще си задават тези въпроси.

По-способният човек ще прави повече грешки, защото ще опита повече неща.

Мениджмънт е да правиш нещата правилно. Лидерство е да правиш правилните неща.

Ефективните лидери печелят уважение, но нямат потребност да бъдат харесвани.

Само приказките завършват с изречението: "И те живяха дълго и щастливо…"

Снимка: AO Public domain