Тит Нят Хан

Ключът към щастието е постигането на пълно единство на тялото и ума ♥ Тик Нят ХАН
Ключът към щастието е постигането на пълно единство на тялото и ума ♥ Тик Нят ХАН