Убеждение

Най-доброто лекарство срещу всички болести и умствени смущения е убеждението ♥ Хазрат Инаят ХАН
Най-доброто лекарство срещу всички болести и умствени смущения е убеждението ♥ Хазрат Инаят ХАН