„Една дзен поговорка гласи: „Където и да идеш - ти си там“. Носим енергията и вибрацията си с нас където и да отидем, и нищо в живота ни няма да се промени, ако първо не променим това.“

Убежденията

Убежденията са толкова важни за ума, колкото са органите за тялото ни. Умът ни не може да работи без убеждения и ги създава, за да може да тълкува и да придава смисъл на случващото се в живота ни. Имаме много убеждения, но сега, когато разбираме силата на тези вътрешни програми, е необходимо да проучим всяка една от тях, за да се уверим, че са ни от полза.

Проучваме убежденията си за пари, здраве, взаимоотношения. Внимателно изследваме всички области от живота си, за да открием в какво вярваме. Всяко убеждение, което подхранваме, трябва да има цел, трябва да ни помага в това, което се опитваме да постигнем. Осъзнаваме, че не можем да имаме мизерни убеждения и да се надяваме на благосъстояние, или да сме страхливи и негативно настроени и да очакваме успех. Ако искаме да постигнем успех в някоя област, е нужно да сме заредени със съответните мотивиращи убеждения. Убежденията ни не спират да въздействат върху живота ни. Всяко има своето влияние, а е повече от сигурно, че това, в което вярваме, въздейства на случващото се с нас. Каквото посеем, това ще пожънем. Такъв е законът на природата и е необходимо да сме наясно как действа в живота ни.

Една стара басня илюстрира този принцип:

Имало някога един мъдър, стар човек, който си седял кротко край главната порта на древен град. Срещу му се задала група бежанци, които бягали от опустошените си от чума земи и идвали в този непознат града, за да намерят своя нов дом. Един от пътниците спрял край портата и попитал стареца:

- Какви са хората в този град?

- Какви бяха хората в града, от който идвате?

- О, бяха ужасни. Крадяха, мамеха и лъжеха, на никого доверие да нямаш. Постоянно да си нащрек. Беше ужасно.

Старецът кимнал с глава и казал:

- Ще намериш същите хора тук.

Странникът въздъхнал примирено и влязъл в града с натежало сърце.

Скоро след това друг човек приближил портата и задал същия въпрос на стареца:

- Какви са хората в този град? Старецът отново попитал:

- Какви бяха хората в града, от който идвате?

- О, бяха чудесни. Щедри, мили, разумни. Никога не отказваха помощ на човек в нужда.

Старецът отвърнал:

- Ще намериш същите хора тук.

Странникът влязъл в града с ликуващо сърце.

Поуката от историята е ясна. И двамата мъже привличат към себе си съответните обстоятелства в зависимост от убежденията, които хранят, така че мъдрецът е могъл да предвиди какво ще се случи с тях.

Една дзен поговорка гласи: „Където и да идеш - ти си там“. Носим енергията и вибрацията си с нас където и да отидем, и нищо в живота ни няма да се промени, ако първо не променим това. Ние сме същества, притежаващи енергия и съзнание, и нашата същност отеква като отчетлива вибрация из енергийната мрежа. Това е енергийният ни подпис. Така Вселената ни познава.

Избрано от: „Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят“, Джон Кехоу, изд. Феникс, 2011 г.
Снимка: learnmindpower.com