в трудни моменти

Възприемащото око е слабо, а наблюдаващото - силно ♥ Обективното мислене
Възприемащото око е слабо, а наблюдаващото - силно ♥ Обективното мислене