вербално насилие

Защо жертвите на домашно насилие търпят?
Защо жертвите на домашно насилие търпят?