Вербално насилие

Тези смущаващи обяви от Juvenile Protective Association визуално показват, че вербалната злоупотреба е вид насилие. И за разлика от физическото насилие, което оставя видими следи върху обекта срещу нас, чрез думите си ние можем да нараняваме още по-жестоко, толкова, че последствията при едно малко дете да бъдат осакатяващи и по-късно да му отнеме цял живот да се лекува.

Тази рекламна кампания, която не е остаряла и днес, е създадена през 2009 година от EuroRSCG Chicago, USA и носи посланието " Мисли преди да говориш !".

014015016

През 2008 година в Сингапур е проведена подобна капания срещу вербалното насилие, която демонстрира вредния ефект от думи в отношенията между съпрузи.

Кампанията преминава под наслов "Не само домашното насилие, но и вербална злоупотреба може да бъде ужасяваща."

011012013

Съществуват много професионалисти психолози и достъпна литература, които могат да ни помогнат да се научим да общуваме правилно и здравословно, най-вече с нашите деца. Остава да осъзнаем сериозността на темата и да се ангажираме с отговорността на думите, които изричаме... Да си зададем въпроса, колко пъти сме се чувствали наранени от близките си и колко пъти сме го правили ние... Да се замислим и върху това, че ако ние можем или не, да позволим вербално насилие да бъде извършено върху нас, то дали този избор стои пред нашите деца.