Владимир Свинтила

В този свят никой не ставаше нещо сам, а биваше „направен“ ~ Владимир СВИНТИЛА
В този свят никой не ставаше нещо сам, а биваше „направен“ ~ Владимир СВИНТИЛА