Владимир Свинтила

По същество българинът дълбоко ненавижда себе си ♥ Владимир СВИНТИЛА
По същество българинът дълбоко ненавижда себе си ♥ Владимир СВИНТИЛА