Владимир Свинтила

Човек си дава сметка, че най-безпощадни са политиците ♥ Владимир СВИНТИЛА
Човек си дава сметка, че най-безпощадни са политиците ♥ Владимир СВИНТИЛА