време

Капитална грешка прави онзи, който обръща цялото си време, отредено му за живот - в пари ♥ Рюдигер ДАЛКЕ
Капитална грешка прави онзи, който обръща цялото си време, отредено му за живот - в пари ♥ Рюдигер ДАЛКЕ