За човека

Людете по природа са склонни към омраза и завист, към което доста допринася и самото възпитание ~ СПИНОЗА
Людете по природа са склонни към омраза и завист, към което доста допринася и самото възпитание ~ СПИНОЗА