За човешката глупост

♥ На глупавия хиляда акъла да дадеш, той ще харесва само своя си
♥ На глупавия хиляда акъла да дадеш, той ще харесва само своя си