за добротата

Като човек, не като Бог, Исус извършва Революцията на Душата ♥ Ориана ФАЛАЧИ
Като човек, не като Бог, Исус извършва Революцията на Душата ♥ Ориана ФАЛАЧИ