за добротата

Който е добър само за себе си, не е добър за никого
Който е добър само за себе си, не е добър за никого