За разума

Всичко, над което случайността уп­ражнява властта си е робско - пари, тяло, чест, слабост ♥ СЕНЕКА
Всичко, над което случайността уп­ражнява властта си е робско - пари, тяло, чест, слабост ♥ СЕНЕКА