Задочни репортажи за България

Когато няма авторитет, има авторитарност: „Решението е мое, а отговорността е на колектива.“ | Георги МАРКОВ
Когато няма авторитет, има авторитарност: „Решението е мое, а отговорността е на колектива.“ | Георги МАРКОВ