зависимостта в семейството

Ако майката кара своя син да се чувства виновен за нейната самота, тя упражнява емоционално насилие
Ако майката кара своя син да се чувства виновен за нейната самота, тя упражнява емоционално насилие