велики пианисти

Original ray charles 01
Слепотата ме научи никога да не гледам повърхностно на нещата ~ Рей ЧАРЛЗ