Архим. Андрей КОНАНОС

♥ Детето не е виновно за това, че е лошо, а епохата, целият свят, който го прави лошо
♥ Детето не е виновно за това, че е лошо, а епохата, целият свят, който го прави лошо