Артур Бордало, известен още като Бордало II, е роден в Лисабон през 1897 година. От ранна младежка възраст се озовава между два свята – в единия наблюдава дядо си, художника Реал Бордало, да рисува акварели, а в другия - посвещава времето си да рисува незаконно графити по улиците и съответно да си носи законовите последствия от това. Постепенно навиците му се изменят и той превръща таланта си в нещо полезно – трансформира градските боклуци и отпадъци, които населението всекидневно изхвърля навън, в произведения на изкуството. Творбите му са толкова впечатляващи, че е канен из целия свят да демонстрира уменията си, доказвайки, че на истинския творец, дори да му дадеш боклуци, ще ги претвори в красота.

Бордало обяснява вдъхновението си така: „Аз съм част от едно изключително консуматорско, материалистично и алчно поколение. Възпитанието, което получихме е насочено към свърхпотреблението - заради прекомерното производство на предмети, свърхпроизводството на технологии. Но не само това. Ние сме свърхпроизводители и на „боклуци“. Казвам „боклуци“ в кавички, защото това е много абстрактно определение. Това, което е боклук за един човек, е съкровище за друг.“

Изображения: inhabitat.com, pinterest.com