Всички ние сме толкова различни един от друг, че трудно можем да открием двама души, които да си паснат по повече от 5 показателя. И все пак, има някои неща, според които населението на Земята би могло да бъде групирано в две категории (различни от пола) – нашите навици на хранене. Дизайнери от сайта zomato.com са създали няколко забавни инфографики, с които описват двата вида хора според техните кулинарни предпочитания и привички. А вие от кои сте?

two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-13two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-1two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-2two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-3two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-4two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-5two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-6two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-8two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-10two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-12two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-15two-kinds-of-people-project-infographics-zomato-9