Байрон

Присмехът е единственото оръжие, което не ръждясва от английския климат ♥ Лорд БАЙРОН
Присмехът е единственото оръжие, което не ръждясва от английския климат ♥ Лорд БАЙРОН