Бо Ин Ра

Поражение може да претърпиш само ако проявиш страх пред страданието ~ Bo Yin RA
Поражение може да претърпиш само ако проявиш страх пред страданието ~ Bo Yin RA