„Признак на опасна слабост е да се вярва, че човек може да изпълни изискванията на душевния живот само ако отбягва „лошия свят с всичките му неприятности”, за да не бъде смущаван от нищо друго.“

Споделена мъдрост от учението на немския поет и художник Йозеф Антон Шнайдерфранкен (1876-1943), известен с духовното си име Bo Yin Ra.

(1876 ~ 1943)

Душа

Който не съумее да допринесе за растежа на душата си сред живота на всекидневието, без особнячество и без претенциозно светоотрицание, няма да постигне никакъв душевен растеж, ако ще да се сприятели с тигрите и змиите в индийската джунгла или жив да се зазида в тибетските манастири до края на земните си дни.

Нищо във външния свят не е толкова незначително, че да не може да ти стане учител. От всяко преживяване можеш да извлечеш поука и никоя дейност не е толкова жалка и нищожна, че да няма какво да научиш от нея!

Признак на опасна слабост е да се вярва, че човек може да изпълни изискванията на душевния живот само ако отбягва „лошия свят с всичките му неприятности”, за да не бъде смущаван от нищо друго.

Срещал съм мнозина, които до такава степен обичаха душевните си страдания, че просто не им се искаше да се разделят с тях, когато те самите ги напускаха.

Твърде добре са ти познати часовете, когато душата ти е налегната от умора и отхвърля обичайната храна. Моят съвет е да спреш в подобни моменти да се самоизмъчваш, а да подготвиш веднага празник за своята душа!

Не бива по никой начин да смяташ, че на тази земя трябва да водиш боязливия, вечно загрижен за „душевното спасение” живот на малодушния „светец”, на един от ония себелюбци, които се плашат много от всеки „грях”. Подобен начин на живот само би те довел с абсолютна сигурност да едно от онези измамни „крайбрежни царства” на Духа, които човешките илюзии са създали, без да съзнават собственото си авторство. Един живот, изпълнен с отговорно чувство за дълг, с любов към всичко живо, със стремеж към сърдечна доброта и правдивост, към ред във волевите ти изяви и към облагородяване на твоите радости, живот, изпълнен с радостната вяра в крайното сбъдване на най-високите ти и най-чисти въжделения, ще бъде винаги най-добрият начин на живот за тебе тук, на земята.

„Спасението на душата” зависи от волята, а не от приемането „на доверие” на едни или други „исторически” сведения и религиозни догми.

Благодарността не е просто „красиво качество”, не е „добродетел”, нито „дълг”, произтичащ от унаследени условности, а основна сила на вечната душа на човека.

Като свое трайно притежание ти ще запазиш само онези душевни сили, които ще си обединил вече в себе си, когато настъпи часът ти на раздяла с този земен живот.

„Животът” на твоята душа е воля.

Трябва напълно да уталожиш собствените си желания, за да не могат те вече да смущават волята ти!

Мнозина биха допринесли немалко полза, ако учеха само на онова, на което наистина умеят да учат.

Зорко се пази от желанието да вземеш, преди да ти бъде дадено!

Трудно ще ти бъде да оцениш стойността на мълчанието, преди да си се убедил от собствен опит как всички душевни сили едва в мълчанието разкриват най-голямата си действеност.

Ако не умеете да използвате силите на своята душа отначало за дребни неща, те никога няма да укрепнат дотолкова, че да могат да ви разкрият най-големите си чудеса.

Нито за миг не бива да изгубваш себе си от погледа на душата!

Избрано от: „Bo Yin Ra. Максими от Неговото духовно учение“, съставителство и въведение Рудолф Шот, ИК „ИРИС-95“, 2001
Снимка: Bo Yin Ra (Bô Yin Râ, Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-1943), boyinra.org