„Ако наистина искаш нещо гибелно и зло да стигне до своето самоунищожение, достатъчно е да го лишиш докрай от любовта си!“

Максими от духовното учение на немския поет, художник и Учител на мъдрост Йозеф Антон Шнайдерфранкен (1876 ~ 1943).

Bô Yin Râ, Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-1943)

~ За страданието и омразата

Тази земя няма никога да се освободи напълно от страданието.

Без страданието радостта не би могла да осъзнае себе си, защото всяко разделяне и разчленяване носи страдание - а разделянето и разчленяването са необходими, за да може радостта да се разкрие във всички форми.

Поражение може да претърпиш само ако проявиш страх пред страданието.

Всяко изживяно страдание е същевременно и край, и ново начало.

Хората, изпили до дъно чашата на страданието, но намерили сили веднага да се изправят и да го надмогнат, изглеждат често в твоите очи като едва докоснати от страданието, но именно за тях, повече от всички други, страданието може да се окаже благотворно.

Волята за радост ражда всяко дело. Волята за радост поддържа всеки живот!

Който бяга от земния живот, вместо да се научи да господства над него, той съвсем не е надмогнал „света”!

Само онзи, който познава заплашващата го опасност в цялата й сила ще може да я посрещне безстрашно, защото само той знае как да се защити от нея.

Докато отделният човек не осъзнае, че сам на себе си вреди, когато заради лична изгода ощетява другите, няма да бъде сложен край на нездравата икономика, заплашваща в наши дни да доведе цели народи до изнемога.

Колкото и яростно да се нахвърлят една срещу друга в своя нагон към себеутвърждаване силите във физическия космос, природата не познава „омраза”.

Глупаво е човешката омраза да бъде сравнявана с инстинкта на животните, готови да унищожават други животни, защото те - както всяка форма, в чие- то проявление се изживяват стихии на Прабитието - искат единствено да утвърждават себе си.

Вие продължавате да викате: „Война на войната!” - аз обаче ви съветвам по-скоро да призовете: „Презряна да е занапред омразата!” Само когато омразата стане наистина презряна, ще настъпи и времето, което ще ви научи да презирате войната.

Противоречията и съперничествата между теза и антитеза стимулират развитието на немалко сили и поощряват потока на живота, само че те съвсем не трябва да водят до война, също както и победителят в играта не трябва да убива надвития си съперник.

Всеки земен човек, който се стреми да унищожи омразата в себе си, води единствената „справедлива” война, войната, която един ден ще направи не-възможни човекоубийствените войни.

Колкото повече осъзнаваш, че цялата ти омраза само подхранва мразеното от теб, толкова по-скоро ще се отърсиш от нея. Ако наистина искаш нещо гибелно и зло да стигне до своето самоунищожение, достатъчно е да го лишиш докрай от любовта си!

Евтино, лишено от стойност и лъжовно е всичко, което може да се придобие без борба.

Никой още не е успявал да извоюва истински мир, ако не е бил изпълнен с твърдата воля да завърши борбата само като победител.

Из: „Bo Yin Ra. Максими от Неговото духовно учение“, ИК „Ирис-95“, София, 2001
Снимка: Bo Yin Ra (Bô Yin Râ, Joseph Anton Schneiderfranken, 1876-1943), boyinra.org