Чехов

Защо веднъж паднали, вече не опитваме да се изправим? ♥ Антон П. ЧЕХОВ
Защо веднъж паднали, вече не опитваме да се изправим? ♥ Антон П. ЧЕХОВ