„За да опазиш дачата си от нашествия на роднини и приятели, пусни слух за своята неблагонадеждност.”

„Дачные правила”  – кратко и просто от големия руски творец.

(Антон Чехов, репродукция, 1948)

§§. Забранява се на дачата да живеят луди, безумни, страдащи от заразни болести, престарели, малолетни и намиращи се в нисш чин, защото никъде няма толкова голяма опасност за съчетаване в законен брак, както на чист въздух.

§§. Живей, плоди, размножавай се.

§§. Ако ти, седейки у гостоприемната съседка, вече си изпил 3 чашки чай и след всичко това си почувствал дълбоко брожение на ума, то изобщо не прибягвай до фармацевтични таблетки, а си надявай шапката и заминавай.

§§. Къпейки се в реката, не стой с гръб към брега, защото не е изключено там да се намират дами.

§§. Ако ненадейно ти се появи оток на лявата буза, то със всички сили се постарай да получиш такъв и на дясната, защото нищо не привлича така погледите, както симетрията.

§§. Изпръхналите от чести целувки устни се лекуват не толкова с мазила, колкото с назидание от родители и настойници.

(Семья Чеховых. Слева направо: стоят - Иван, Антон, Николай, Александр и Митрофан Егорович; сидят - Михаил, Мария, Павел Егорович, Евгения Яковлевна, Людмила Павловна и её сын Георгий. Фотография 1874 г.)

§§. Не скуби тревите, не замърсявай почвите, не чупи брезите. Последното е допустимо само в интерес на педагогиката и правосъдието.

§§. На собствениците на дачи и участъковите пристави се препоръчва да  внушават на младите  хора, че изрази от рода на: „Готов съм да ти дам целия свят! Ти за мен си по-скъпа от живота!” и прочие, са най-малкото неуместни, защото могат да внушат на портиерите и полицейските стражари превратни понятия за целите на живота и величието на вселената.

§§. В случай, че ти откраднат пуйките от дачата, подай оплакване на пристава и отмъщавай. Друг начин няма.

§§. За да опазиш дачата си от нашествия на роднини и приятели, пусни слух за своята неблагонадеждност.

§§. И изобщо: не ходи със светли панталони, не пий мляко след заквасване, калявай слуха си с котешки концерти и високите трели на старите деви, яж даром, пий на аванта, обичай за чужда сметка, избягвай стиховете, акуратно плащай по празници, уважавай родителите си, обичай началството и ще бъдеш щастлив.

Публикувано в списание „Осколки” , 1884, № 21, 26 май. Подпис: А. Чехонте.

Източник: izbrannoe.com
Снимки: wikimedia.org, rbth.com