Далай ЛАМА

Докато дишам, се надявам ♥ За надеждата ~ божествено и мъдро 
Докато дишам, се надявам ♥ За надеждата ~ божествено и мъдро